Política de devolucions

Els clients consumidors tenen dret a una cancel·lació de la compra en un plaç de 14 dies a partir de la data d’entrega del producte i sense necessitat de demostrar cap causa, a través d’una declaració inequívoca (com un e-mail al correu especificat anteriorment) A Raquel Sala SL no acceptarà canvis o devolucions passades aquestes dates o que la notificació del client s’expressi passats 14 dies d ela compra.

El dret a desistir de la devolució serà d’aplicació exclusiva a aquells productes que no es tornin en les mateixes condicions que el client les va rebre. No es farà cap tipus de reembors si el producte a sigut obert, utilitzat o si ha patit algun cop o defecte, per tant serà responsabilitat del client el bon ús i estat del producte mentre està a la seva possessió. Raquel Sala SL no acceptarà canvis ni devolucions si el producte no està en perfectes condicions. Tota devolució o canvi haurà de ser autoritzada per Raquel Sala SL. Per a obtenir l’autorització de devolució el client haurà de posar-se en contacte amb les oficines de Raquel Sala mitjançant un e-mail o una trucada al 938860611 indicant el número de compra o producte.

 Un cop el client hagi rebut l’autorització de devolució o canvi el client pot procedir a tornar els productes a la següent direcció: Carrer Nord, 9 08500 Vic (Barcelona). La devolució s’efectuarà de la mateixa forma que es va utilitzar per fer el primer pagament un cop s’hagi rebut el producte. Els càrrecs de transport i enviament derivats a la devolució seran a càrrec del client. Aquesta disposició no afecta als drets reconeguts al consumidor per la legislació vigent.

 DEVOLUCIONS DE PRODUCTES DEFECTUOSOS

En els casos que el client consideri que en el moment de l’entrega del producte no s’ajusti a l’estipulat en el contracte, s’haurà de posar en contacte amb Raquel Sala SL mitjançant e-mail rs@raquelsala.com facilitant les dades del producte així com la tara que pateixen i si són danys fàcilment apreciables en el moment de l’entrega el client haurà de reclamar-los directament a l’albarà d’entrega de la companyia de transports. Una vegada autoritzada la devolució o canvi, Raquel Sala SL recollirà els productes a la direcció postal indicada per al client.

Es imprescindible que el client torni el producte en el seu estat original amb el paquet oficial i concret. En el cas contrari Raquel Sala SL no podrà efectuar el canvi corresponent.

Un cop arribi el producte al magatzem de Raquel Sala SL procedirà a examinar detingudament el producte retornat i comunicarà al client via e-mail o per telèfon dins el temps raonable si en el cas particular procedeix a la substitució i devolució del mateix.

La devolució o substitució de l’article s’efectuarà el més aviat possible depenent de l’estoc de Raquel Sala SL i els seus proveïdors però en tot cas en un període no superior a 4 setmanes des que es confirmi per correu electrònic l’acceptació de la devolució del producte per defectuós.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades a el client íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per lliurar-li el article. La devolució s’efectuarà en la mateixa forma que es va utilitzar per pagar la compra.

Queden reconeguts tots els drets reconeguts per la legislació vigent.